Arhive

Konjugacija glagola – vežbe

NAPOMENA: SAJT KOJI JE PREDSTAVLJEN TRENUTNO NE RADI!

Online Italian Verb Conjugation Trainer je sajt na kome su dostupna vežbanja vezana za konjugaciju glagola na italijanskom jeziku. Da biste proverili svoje znanje, potrebno je odabrati glagolsko vreme koje želite da provežbate, broj glagola koji će se pojaviti u zadatku (od 10 do 50) i da li želite listu pravilnih ili nepravilnih glagola. Klikom na žutu strelicu dobićete zadatak čije ćete rešenje kasnije moći da prekontrolišete pritiskom na taster check.

Konjugacija glagola u italijanskom jeziku

Konjugacija glagola u italijanskom jeziku

Pored konjugacije glagola na italijanskom jeziku, moguće je provežbati promenu glagola na engleskom, francuskom, nemačkom, portugalskom i španskom jeziku.

Inače, o konjugaciji glagola već je bilo reči na ovom blogu i to u sledećem tekstu: Glagoli i gramatička pravila.

Primer jednog zadatka koji treba rešiti:

Konjugacija glagola u italijanskom jeziku - vežbe

Konjugacija glagola u italijanskom jeziku – vežbe

Advertisements

Početni, srednji i napredni kursevi jezika

Na sajtu Langschool.eu mogu se naći početni, srednji i napredni kursevi italijanskog, engleskog, španskog i nemačkog jezika. Svaki nivo sadrži od 10 do 15 lekcija u vidu dijaloga koji se može preslušati. Tu su i gramatička objašnjenja, izgovor ključnih reči (primer izgovora reči na italijanskom jeziku), kao i vežbe vezane za svaku lekciju.

Korisni linkovi za učenje italijanskog jezika:

Početni kurs italijanskog jezika

Srednji kurs italijanskog jezika

Lekcija italijanskog - početni nivo - Al negozio

Lekcija italijanskog – početni nivo – Al negozio

Korisni linkovi za učenje ostalih jezika:

Početni nivo:

Početni kurs engleskog jezika

Početni kurs nemačkog jezika

Početni kurs španskog jezika

Srednji nivo:

Srednji kurs engleskog jezika

Srednji kurs nemačkog jezika

Srednji kurs španskog jezika

Napredni nivo:

Napredni kurs engleskog jezika

Napredni kurs nemačkog jezika

Napredni kurs španskog jezika

Pravila čitanja – ukratko

U sledećoj tabeli prikazana su pojedina pravila čitanja koja se primenjuju u italijanskom jeziku.

Izgovor konkretnih primera dostupan je u mp3 formatu i može se poslušati na sledećoj adresi:

Pravila čitanja – izgovor italijanskih reči – primeri

Kako se čitaju reči u italijanskom jeziku - primeri

Kako se čitaju reči u italijanskom jeziku – primeri

3 u 1 – blog, gramatika, vežbe

Blog Zanichellibenvenuti.it posvećen je italijanskom jeziku i kulturi. Na njemu se nalazi puno korisnih objašnjenja u vezi sa gramatikom, tako da je od velike pomoći osobama koje studiraju italijanski jezik. Većinu postova prati mini test koji služi za proveru znanja, a uz njega se obično nalaze i rešenja postavljenih zadataka. Na naslovnoj strani sajta postoji i La parola di oggi  gde se svakodnevno objašnjava značenje jedne reči italijanskog jezika. Objašnjenja su takođe na italijanskom.

Drugi deo sajta sadrži lekcije italijanskog jezika koje su podeljene u 11 celina. U okviru svake celine moguće je naučiti nove reči, preslušati dijalog koji prati lekciju i odraditi gramatičke vežbe.

Online lekcije italijanskog - esercizi

Online lekcije italijanskog – esercizi

Gramatika – vežbe

OnlineItalianClub.com je sajt koji nudi besplatne lekcije italijanskog i dosta praktičnih vežbi.Tu su i  primeri konverzacije sa audio fajlom i transkriptom, kao i audio vežbe koje je potrebno preslušati da bi se rešio postavljeni zadatak. Uz to ide i mali rečnik sa prevodom na engleski jezik.

Velika kolekcija vežbi iz gramatike italijanskog jezika:

Italijanska gramatika – vežbe

Lista 600 najčešće korišćenih glagola u italijanskom jeziku sa promenom po vremenima

Vežbe italijanskog podeljene po nivoima:

 

 

Learn Italian - Online Italian Club

Learn Italian – Online Italian Club

Pravila za čitanje u italijanskom jeziku

U italijanskom jeziku postoje sledeća pravila za čitanje i izgovor reči:

Ako se C nalazi ispred  A, O ili U čita se kao K:

CA, CO, CU –> KA, KO, KU

CALDO – čita se KALDO
CONTRO – čita se KONTRO
CULTURA – čita se KULTURA

Ako se C nalazi ispred  E ili I čita se ĆE i ĆI:

CE, CI –> ĆE, ĆI

CENA – čita se ĆENA
CINEMA – čita se ĆINEMA

Kombinacija CIA, CIO, CIU bilo gde u reči čita se kao ĆA, ĆO, ĆU:

CIA, CIO, CIU –> ĆA, ĆO, ĆU

CIAO – čita se ĆAO
BACIO – čita se BAĆO
CIUCO – čita se ĆUKO

U italijankskom jeziku, ako izuzmemo strane reči, ne postoji slovo K. Ako želimo da napišemo reč koja ima taj izgovor, dodaćemo slovo H pored slova C, pa će se čitati kao K.

CHI, CHE –> KI, KE

ANCHE – čita se ANKE  (da je napisano bez H čitalo bi se kao ANĆE)

CHIARO – čita se KIARO (da je napisano bez H čitalo bi se kao ĆIARO)

Dva C čitaju se kao K:

CC –> K

PICCOLO – čita se PIKOLO
RICCO – čita se RIKO

Ako se G nalazi ispred samoglasnika A, O ,U ili ispred bilo kojeg suglasnika čita se kao G:

GA, GO, GU –> GA, GO, GU

GOMMA – čita se GOMA
PAGARE – čita se PAGARE
GUANTO – čita se GUANTO

Ako se G nalazi ispred samoglasnika E ili I čita se kao ĐE ili ĐI:

GE, GI –> ĐE i ĐI

GERMANIA – čita se ĐERMANIA
GELATO – čita se ĐELATO
GITA – čita se ĐITA

Kombinacija GIA, GIO, GIU bilo gde u reči  čita se kao ĐA, ĐO, ĐU:

GIA, GIO, GIU –> ĐA, ĐO, ĐU

GIARDINO – čita se ĐARDINO
GIORNO – čita se ĐORNO
GIUSTIZIA – čita se ĐUSTICIA

Pomislićete onda da kod njih ne postoje reči koje imaju GE i GI, ali u tom slučaju se, da se ne bi čitalo kao ĐE i ĐI, između ubacuje slovo H, koje se samo piše, ali se ne izgovara:

AGHI – čita se AGI
GHETTO – čita se GETO

Ako posle suglasnika GL dođe samoglasnik I, tada se GL čita kao LJ:

GLI –> LJI

EGLI – čita se ELJI
AGLIO – čita se ALJIO

Suglasnici GN čitaju se kao NJ:

GN –> NJ

OGNI – čita se ONJI
GNOCCHI – čita se NJOKI

Slovo H se samo piše, ali se ne izgovara.

HOTEL – čita se  OTEL

HAI – čita se AI

Suglasnik S se izgovara na dva načina kao S i kao Z. Čita se kao naše S ako se nalazi na početku reči ili ako se nalazi u sredini između jednog samoglasnika i jednog suglasnika:

S –> S

SALE – čita se SALE
SOLE – čita se SOLE
TRIESTE – čita se TRIESTE

S se čita kao naše Z ako se nalazi između dva samoglasnika ili ako se nalazi ispred suglasnika B, D, G,  L, M, N, R i V:

S –> Z

CASA – čita se KAZA
SBARRA – čita se ZBARA
SVOLTA – čita se ZVOLTA
SMERALDO – čita se ZMERALDO

SC ispred samoglasnika E ili I čita se kao naše Š:

SCE, SCI –> ŠE, ŠI

SCELTA – čita se ŠELTA
SCIAGURA- čita se ŠIAGURA

SCH ispred samoglasnika E ili I čita se kao SK:

SCHE, SCHI –> SKI

SCHIAVO – čita se SKIAVO

Kad je dvostruko SS, čita se kao S:

SS–>S

ROSSO – čita se ROSO

Svi udvojeni suglasnici u italijanskom jeziku, izgovaraju se malo duže nego ostali.

Kada iza združenih slova SC sledi znak H (SCHE, SCHI) ili samoglasnici A, O, U  (SCA, SCO, SCU) čita se kao SK (SKE, SKI, SKA, SKO, SKU):

SCUOLA – čita se SKUOLA
MASCHERA – čita se MASKERA

Slovo Z se čita kao naše C, pa čak i kad je udvojeno:

Z, ZZ –> C

GRAZIA – čita se GRACIA

PIZZA – čita se PICA
PEZZO – čita se PECO

Ponekad se čita i kao DZ (nije Đ):

Z –> DZ

ZANZARA – čita se DZANDZARA

QU se čita kao KU ili KV:

QU –> KU, KV

QUELLO – čita se KUELO

QUATTRO – čita se KVATRO

Sledeći video objašnjava pravila čitanja i izgovora italijanskih reči:

Još jedan video koji sadrži izgovor velikog broja reči:

Izvor:  MyCity forum.

Gramatika italijanskog jezika

Gramatika italijanskog jezika – korisni linkovi:

Free Internet Italian Grammar – online gramatika

Italijanski jezik – gramatika – sajt sa gramatikom na engleskom

Gramatika online –  OneWorldItaliano

Konjugacija glagola u italijanskom jeziku – vremena

Nepravilni glagoli u italijanskom jeziku – promena po vremenima – scribd

Gramatika – vežbe, testovi, igrice – Quia

La grammatica italiana – gramatika i vežbe online

Gramatika italijanskog – YouTube – playlist