Tag Archive | konjugacija glagola

Konjugacija glagola – vežbe

NAPOMENA: SAJT KOJI JE PREDSTAVLJEN TRENUTNO NE RADI!

Online Italian Verb Conjugation Trainer je sajt na kome su dostupna vežbanja vezana za konjugaciju glagola na italijanskom jeziku. Da biste proverili svoje znanje, potrebno je odabrati glagolsko vreme koje želite da provežbate, broj glagola koji će se pojaviti u zadatku (od 10 do 50) i da li želite listu pravilnih ili nepravilnih glagola. Klikom na žutu strelicu dobićete zadatak čije ćete rešenje kasnije moći da prekontrolišete pritiskom na taster check.

Konjugacija glagola u italijanskom jeziku

Konjugacija glagola u italijanskom jeziku

Pored konjugacije glagola na italijanskom jeziku, moguće je provežbati promenu glagola na engleskom, francuskom, nemačkom, portugalskom i španskom jeziku.

Inače, o konjugaciji glagola već je bilo reči na ovom blogu i to u sledećem tekstu: Glagoli i gramatička pravila.

Primer jednog zadatka koji treba rešiti:

Konjugacija glagola u italijanskom jeziku - vežbe

Konjugacija glagola u italijanskom jeziku – vežbe

Advertisements

Glagoli i gramatička pravila

U gramatici italijanskog jezika postoje tri konjugacije u zavisnosti da li se osnovni oblik glagola završava na -are, -ere ili -ire. Kada se taj nastavak odbije, dobije se  glagolska osnova na koju se dodaju lični nastavci za građenje vremena.

Na sajtu koji sledi, prikazana su osnovna pravila gramatike kada su glagoli u pitanju.  Dovoljno je ukucati glagol u infinitivu i dobiti tabelu iz koje se jasno vidi kako se on menja u zavisnosti od lica i vremena u kojem će se koristiti.

Početna strana sajta  –  Konjugacija glagola u italijanskom jeziku

Primer koji je prikazan na slici – Konjugacija glagola parlare

Gramatika italijanskog jezika - glagoli

Gramatika italijanskog jezika – glagoli – slika


Još neki korisni sajtovi koji se bave konjugacijom glagola mogu se naći na sledećim linkovima:

Konjugacija italijanskih glagola

Konjugacija glagola na jeziku po izboru – španski, francuski, nemački, italijanski, engleski, portugalski, poljski, holandski

Najtraženiji glagoli i njihove konjugacije – pregled najčešće traženih italijanskih glagola

Konjugacija glagola – promena glagola u italijanskom jeziku

1001 glagol i njegova konjugacija – abecedni spisak glagola sa njihovim konjugacijama; sajt sadrži dodatna objašnjenja o glagolima i gramatici italijanskog jezika