Arhive

Uz BBC možeš i ti!

Na sajtu BBC-ja postoje besplatni kursevi stranih jezika. Izaberite jezik koji želite da učite: italijanski, španski, nemački, francuski, grčki, portugalski, kineski i pogledajte šta vam stoji na raspolaganju.

Kurs italijanskog jezika sadrži dvanaest video lekcija koje uključuju gramatička objašnjenja i vežbanja.

Korisni linkovi:

  1. La Mappa Misteriosa – sadržaj 12 video lekcija
  2. Test poznavanja italijanskog jezika – utvrđuje nivo poznavanja jezika
  3. Osnovne reči i fraze – mogu se preslušati, odštampati i download-ovati u mp3 formatu
  4. Italijanski žargon – 16 tematskih celina
  5. Osnovne reči na 40 različitih jezika – reči se mogu preslušati, odštampati ili skinuti u mp3 formatu

Ukratko, uz BBC možeš i ti, da naučiš italijanski! 🙂

Uz BBC možeš i ti da naučiš italijanski!

Uz BBC možeš i ti da naučiš italijanski!

Advertisements

Učenje italijanskog jezika – video lekcije

Kratke video lekcije italijanskog jezika mogu se naći na YouTube kanalu korisnika sandronigris: Italijanski za decu – Italiano Per Bambini.

Lekcije su namenjene deci i početnicima. Svaki video obuhvata osnovne rеči u okviru određene teme. Evo nekoliko tema koje  su tu obrađene:

Italijanski jezik  – Priroda – Natura – osnovne reči

Italijanski jezik  – Kupatilo –  Oggetti Del Bagno – osnovne reči

Italijanski jezik  – Odeća – Abbigliamento – osnovne reči

Ove i još mnoge druge korisne video lekcije mogu se naći i na YouTube kanalu Italijanski jezik koji sadrži više od 60 playlisti za učenje italijanskog jezika.

 

 

Brojevi u italijanskom jeziku

Brojevi u italijanskom jeziku su nepromenljivi u odnosu na rod. Izuzetak je broj  jedan – uno, koji uz imenice ženskog roda glasi una. Možemo ih podeliti na proste i redne. U sledećoj tabeli prikazani su prosti brojevi – numeri cardinali:

Brojevi  u italijanskom jeziku

Brojevi u italijanskom jeziku

100 = cento

1000= mille

1 000 000 = milione

Video u kome se objašnjava kako se broji na italijanskom moguće je pogledati na sledećoj adresi: Učimo da brojimo.

Svakom prostom broju odgovara redni broj:

unoprimo (prvi),

duesecondo (drugi),

treterzo (treći) …

U tabeli koja sledi prikazani su redni brojevi:

Redni brojevi u italijanskom jeziku - numeri ordinali

Redni brojevi u italijanskom jeziku – numeri ordinali

Italijanski – fraze i osnovne reči

Fraze i osnovne reči italijanskog jezika mogu se naći u okviru sledeća dva sajta: Speak English i Speak Italian.  Prvi sajt sadrži veću bazu pojmova, ali se može čuti samo izgovor engleskih reči, pošto je prvenstveno namenjen učenju engleskog jezika. Drugi sajt ima daleko skromniji fond reči, ali se može čuti njihov izgovor na italijanskom jeziku.

Na sledećoj slici prikazane su neke od kategorija (tematskih celina)  koje se nalaze na prvom sajtu. Odabirom kategorije dobija se lista osnovnih reči i pojmova na engleskom i italijanskom jeziku. Kada se klikne na bilo koju reč sa leve strane liste, čuje se njen izgovor.

Italijanski jezik - osnovne reči i fraze

Italijanski jezik – osnovne reči i fraze

Učenje jezika – početni nivo

Sajt Languages Online sadrži 220 interaktivnih zadataka i 190 radnih listova namenjenih za učenje stranih jezika. Njima je obuhvaćeno 35 različitih tema iz svakodnevnog života. Svaku temu prate radni listovi u pdf formatu koji nadopunjuju online aktivnosti i mogu se štampati. U njima se nalaze zadaci koji pomažu u savladavnju čitanja i pisanja i obuhvataju igrice, dijaloge i osnovne gramatičke vežbe. Ovi zadaci osmišljeni su tako da pomognu obogaćivanju vokabulara i formiranju jednostavnih rečeničnih struktura.
Online aktivnosti se mogu raditi vlastitim tempom i greške je moguće samostalno ispravljati. Svaku aktivnost prate i audio snimci. Pored toga, sajt omogućuje i samostalno kreiranje interaktivnih igrica namenjenih za učenje nekog stranog jezika.
Za sada je postavljeno najviše materijala za učenje italijanskog, francuskog i nemačkog jezika, a u nešto manjem obimu postoje lekcije za učenje turskog, španskog, kineskog i makedonskog jezika.
Sajt je namenjen početnicima i deci, a na sledećoj slici su prikazane teme koje su dostupne kada je u pitanju italijanski jezik:
Language online - italijanski jezik - slika

Language online – italijanski jezik – slika

Italijanski za decu

Sajt Chillola.com namenjen je deci i uz njega je moguće naučiti osnovne reči na engleskom, španskom, nemačkom, francuskom i italijanskom jeziku. Na njemu se nalazi 19 jednostavnih prezentacija kojima su obuhvaćeni osnovni pojmovi svakog od ponuđenih jezika, pri čemu je moguće čuti izgovor svake reči koja se tu nalazi.  Pored toga, svaku lekciju prate obrasci koji se mogu štampati, što može biti od pomoći pri savladavanju novih reči.

Korisni linkovi:

Italijanski za decu

Worksheets za učenje italijanskog

Italijanski za decu

Italijanski za decu